NR73S

  • คุณสมบัติยอดเยี่ยมสำหรับการแข่งขัน Drag Racing
  • เป็นยางอันดับหนึ่งในสนามแข่งขันจักรยานยนต์ขนาด 100 ซีซี และ 125 ซีซี
    ในปี 2545 ถึง 2550
  • มีความสมดุลย์ระหว่างยางหน้า และยางหลัง ทำให้สามารถทรงตัวได้ดี
วงล้อ ขนาดยาง ลายดอกยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ความกว้าง (มม.) ขนาดวงล้อที่ใช้วัด ขนาดวงล้อมาตรฐาน
Wheel Size Pattern&Type Overall Diameter (mm.) Overall Width (mm.) Measurement Rim Standard Rim
หน้า
45/90-17 M/C 19S
NR73/DG W/T
515
44
1.20
1.10
หน้า
50/100-17 M/C 23S
NR73/DG W/T
535
54
1.20
1.20
หลัง
60/90-17 M/C 30S
NR73/DG W/T
542
59
1.40
1.40
หลัง
70/90-17 M/C 38S
NR73/DG W/T
555
66
1.60
1.60