เกี่ยวกับเรา

Home 5 เกี่ยวกับเรา

ABOUT IRCTIRE THAILAND

ภาพรวมธุรกิจและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “ไออาร์ซี” เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆและธุรกิจด้านการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานโลก ซึ่งมีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ

1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)

ไออาร์ซี ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณสมบัติ และการใช้งานที่หลากหลาย โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของไออาร์ซี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

  • ยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ยางท่อระบายอากาศ ยางขอบกระจก/ประตู ยางรองแท่นเครื่อง ยางลูกลอยน้ำมันเชื้อเพลิง ประเก็นยาง ยางฝาท้ายรถยนต์ ท่อสายน้ำมัน และยางซีลกันเสียง/ฝุ่นในห้องโดยสาร เป็นต้น
  • ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามคุณสมบัติ (Specification) ที่ลูกค้ากำหนด อาทิ ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องเรือ เครื่องทำความเย็น อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง ยางซีลขอบตู้คอนเทนเนอร์ และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

2. ยางนอก – ยางใน รถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes)

ไออาร์ซี มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ ส่งผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ขนาด คุณสมบัติ และสมรรถนะการใช้งาน โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ ซูซูกิ และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นยางติดรถจักรยานยนต์จากโรงงานประกอบ (Original Equipment Market: OEM) ทำให้ “ไออาร์ซี” ประสบความสำเร็จ เป็นอันดับหนึ่งในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาด OEM อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจำหน่ายในตลาดทดแทน (Replacement Market) ทั้งในและต่างประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไออาร์ซี เติบโตอย่างมั่นคงภายใต้ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเน้นย้ำถึงพันธกิจของ ไออาร์ซี ในการ…

“มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและยั่งยืน ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ โดยสอดคล้องตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล”