VX40 Motorcross (Hard-ดินเเข็ง)

VX40 Motorcross (Hard-ดินเเข็ง)

  • ยางสำหรับการขับขี่ บนพื้นผิวแน่นเเข็ง ด้วยสูตรเนื้อยางแบบใหม่ เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ดีที่สุด
  • ใช้สำหรับพื้นผิวทางที่หลากหลาย จนถึงพื้นดินแข็ง
  • ใช้วิ่งในป่าเขา และสภาพถนนทุรกันดาร ให้การยึดเกาะและการเข้าโค้งได้ดี
  • เนื้อยางแบบใหม่ ทนต่อแรงกระแทก และเสริมแรงตะกุยได้ มากขึ้น เหมาะกับการใช้งานในพื้นผิวที่เเข็งเป็นพิเศษ เช่น  ดินเเข็ง หิน กรวด
วงล้อ ขนาดยาง ลายดอกยาง เส้นผ่าน ความกว้าง ขนาดวงล้อ ขนาดวงล้อ
ประเภทยาง ศูนย์กลาง (MM.) ที่ใช้วัด มาตรฐาน
หน้า 80/100-21 51M VX40F W/T 715 97 1.85 1.85
หน้า 90/90-21   54M VX40F W/T 711 103 2.15 2.15
หลัง 120/80-19 63M VX40 W/T 694 135 2.15 2.15
หลัง 110/90-19 62M VX40 W/T 692 135 2.50 2.50
หลัง 110/100-18 64M VX40 W/T 684 134 2.50 2.50
หลัง 120/90-18 65M VX40 W/T 683 134 2.75 2.75