VX 40 Motocross

VX 40 Motocross

  • ยางสำหรับการขับขี่บนพื้นผิวแน่นแข็ง ด้วยสูตรเนื้อยางแบบใหม่เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ดีที่สุด
  • ใช้สำหรับพื้นผิวทางที่หลากหลาย จนถึงพื้นดินแข็ง
  • ใช้วิ่งในป่าเขา และสภาพถนนทุรกันดาร ให้การยึดเกาะและเข้าโค้งได้ดี
  • เนื้อยางแบบใหม่ทนต่อแรงกระแทก และเสริมแรงตะกุยได้มากขึ้น เหมาะกับการใช้งานในพื้นผิวที่แข็งเป้นพิเศษ เช่น ดินแข็ง หิน กรวด
วงล้อ ขนาดยาง ลายดอกยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ความกว้าง (มม.) ขนาดวงล้อที่ใช้วัด ขนาดวงล้อมาตรฐาน
Wheel Size Pattern&Type Overall Diameter (mm.) Overall Width (mm.) Measurement Rim Standard Rim
หน้า
80/100-21 51M
VX40F W/T
715 97 1.85 1.85
หน้า
90/90-21 54M VX40 F W/T 711 103 2.15 2.15
หลัง
120/80-19 63M VX40 W/T 694 135 2.15 2.15
หลัง
110/90-19 62M VX40 W/T 692 135 2.50 2.50
หลัง
110/100-18 64M VX40 W/T 684 134 2.50 2.50
หลัง
120/90-18 65M VX40 W/T 683 134 2.75 2.75