VE-35F

  • เป็นยางที่เหมาะสำหรับการใช้งานบนถนนวิบากโดยเฉพาะ
  • ผลิตขึ้นมาสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะ โดยเลือกใช้ VE-35F สำหรับยางหน้า
    และ VE-33 สำหรับยางหลังซึ่งสามารถผสมผสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • เนื้อยางเป็นชนิดพิเศษสำหรับการใช้งานวิบากโดยเฉพาะมีหลากหลายขนาดให้เลือก เกาะถนนดีเยี่ยมสำหรับสภาพถนนวิบาก
  • ไม่เหมาะสำหรับการใช้บนท้องถนนทั่วไป (Not for high way use)
วงล้อ ขนาดยาง ลายดอกยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ความกว้าง (มม.) ขนาดวงล้อที่ใช้วัด ขนาดวงล้อมาตรฐาน
Wheel Size Pattern&Type Overall Diameter (mm.) Overall Width (mm.) Measurement Rim Standard Rim
หน้า
80/100-21 51M
VE-35F W/T
722
98
1.85
1.85
หน้า
2.75-21 45M
VE-35F W/T
695
84
1.85
1.85