VE-33

  • เป็นยางที่เหมาะสำหรับการใช้งานบนถนนวิบากโดยเฉพาะ
  • ผลิตขึ้นมาสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะ โดยเลือกใช้ VE-35F สำหรับยางหน้าและ VE-33 สำหรับยางหลังซึ่งสามารถผสมผสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • เนื้อยางเป็นชนิดพิเศษสำหรับการใช้งานวิบากโดยเฉพาะมีหลากหลายขนาดให้เลือก เกาะถนนดีเยี่ยมสำหรับสภาพถนนวิบาก
  • ไม่เหมาะสำหรับการใช้บนท้องถนนทั่วไป (Not for high way use)
วงล้อ ขนาดยาง ลายดอกยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ความกว้าง (มม.) ขนาดวงล้อที่ใช้วัด ขนาดวงล้อมาตรฐาน
Wheel Size Pattern&Type Overall Diameter (mm.) Overall Width (mm.) Measurement Rim Standard Rim
หลัง
90/100-7 53M
VE-33 W/T
626
106
2.15
2.15
หลัง
4.60-17 6PR
VE-33 W/T
651
124
2.15
2.15
หน้า
5.10-17 6PR
VE-33 W/T
672
131
3.00
3.00
หลัง 100/100-17 58M VE-33 W/T 660 114 2.50 2.50
หลัง 110/100-17 63M VE-33 W/T 652 109 2.50 2.50
หลัง 4.10-18 59M VE-33 W/T 657 113 2.15 2.15
หลัง 5.10-18 6PR VE-33 W/T 673 132 3.00 3.00
หลัง 100/100-18 59M VE-33 W/T 639 118 2.50 2.50
หลัง 110/100-18 64M VE-33 W/T 677 109 2.50 2.50
หลัง 100/90-19 57M VE-33 W/T 684 117 2.50 2.50
หลัง 110/90-19 62M VE-33 W/T 692 122 2.50 2.50