TR

  • เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับรถที่ใช้บนสภาพถนนทั่วไป และกึ่งวิบาก
  • สมรรถนะในการใช้งานเป็นเยี่ยม ด้วยยางคุณภาพสูง
  • เลือก GP-1 สำหรับใช้งานในทุกสภาพถนน
  • ยางคุณภาพมาตรฐาน ผู้ประกอบรถจักรยานยนต์มั่นใจ เลือกใช้กับรถจักรยานยนต์ทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่
  • ได้รับการรับรองมาตาฐานยุโรป
วงล้อ ขนาดยาง ลายดอกยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ความกว้าง (มม.) ขนาดวงล้อที่ใช้วัด ขนาดวงล้อมาตรฐาน
Wheel Size Pattern&Type Overall Diameter (mm.) Overall Width (mm.) Measurement Rim Standard Rim
หน้า หลัง
2.50-17 4PR (38L)
TR W/T
575
65
1.60
1.60
หน้า
2.50-18 4PR (40L)
TR W/T
603
64
1.60
1.60
หลัง
2.75-18 4PR (42P)
TR W/T
613
70
1.40
1.85
หลัง
3.00-18 4PR (47P)
TR W/T
632
77
1.60
1.85
หลัง
3.25-18 4PR (52P)
TR W/T
654 85
2.15
2.15
หลัง
3.50-18 4PR (56P)
TR W/T
648 97
2.15
2.15
*หลัง
4.00-18 4PR (64P)
TR W/T
681 107
2.1
2.15
หน้า
2.75-19 4PR (43P)
TR W/T
646 72 1.85 1.85
หลัง
3.00-19 4PR (49P)
TR W/T
660 77 1.85 1.85
*หน้า
2.75-21 4PR (45P)
TR W/T
693 71 1.85 1.85
หลัง
3.00-21 4PR (51P)
TR W/T
705 77
1.60
1.85