SS-530R

  • ยางที่เหมาะกับรถสกูตเตอร์
  • ได้รับการยอมรับให้ประกอบกับรถจักรยานยนต์รุ่น Honda SH125/150
  • ลายดอกยางถูกออกแบบเป็นไปในทิศทางเดียว และโครงสร้างยางใหม่มีความสมดุลย์ในขณะขับขี่เป็นเยี่ยม
วงล้อ ขนาดยาง ลายดอกยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ความกว้าง (มม.) ขนาดวงล้อที่ใช้วัด ขนาดวงล้อมาตรฐาน
Wheel Size Pattern&Type Overall Diameter (mm.) Overall Width (mm.) Measurement Rim Standard Rim
หลัง
120/80-16 M/C 60P
SS-530R T/L
602
118
MT 2.75
MT 2.75
หลัง
140/70-13 M/C 61P
SS-530R T/L
524
140
4.00
4.00