SCT-001

  • เปิดสัมผัสใหม่กับยาง MOBICITY SCT-001 ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานในเมือง
  • โดยมีจุดเด่นในเร่องของการรีดน้ำออกจากหน้ายางได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมจากเนื้อยางคอมเปาว์คุณภาพสูง
วงล้อ ขนาดยาง ลายดอกยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ความกว้าง (มม.) ขนาดวงล้อที่ใช้วัด ขนาดวงล้อมาตรฐาน
Wheel Size Pattern&Type Overall Diameter (mm.) Overall Width (mm.) Measurement Rim Standard Rim
หน้า หลัง
100/90-12 59J
SCT-001 T/L
489 100
MT 2.50
MT 2.50
หน้า หลัง
120/80-12 55L
SCT-001 T/L
498 120
MT 2.75
MT 2.75
หน้า หลัง
80/90-14 M/C 40P
SCT-001 T/L
505 80
MT 1.85
MT 1.85
หน้า หลัง
90/80-14 M/C 43P
SCT-001 T/L
500 89
MT 2.15
MT 2.15
หน้า
90/90-14 M/C 46P
SCT-001 T/L
520 90
MT 2.15
MT 2.15
หลัง
90/90-14 M/C 46P
SCT-001/Z T/L
520 90
MT 2.15
MT 2.15
หน้า หลัง
100/90-14 M/C 51P
SCT-001 T/L
535 100
MT 2.50
MT 2.50
หน้า หลัง
100/80-14 M/C 48P
SCT-001 T/L
519 101
MT 2.50
MT 2.50
หน้า
120/70-14 M/C 55P
SCT-001 T/L
526 119
MT 3.50
MT 3.50
หลัง
120/70-14 M/C 55P
SCT-001/Z T/L
523 120
MT 3.50
MT 3.50
หน้า
120/70-15 M/C 56P
SCT-001 T/L
526 119
MT 3.50
MT 3.50
หน้า
110/70-13 M/C 48P
SCT-001 T/L
488 109
MT 3.00
MT 3.00
หลัง
140/70-13 M/C 61P
SCT-001 T/L
532 145
MT 4.00
MT 4.00
หลัง
140/70-14 M/C 62P
SCT-001 T/L
553 142
MT 4.00
MT 4.00