PERSONA NR50

PERSONA NR50

ข้อมูลเบื้องต้นของยาง
1.) เนื้อยางคอมเปาว์
  • ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม
  • ระยะเบรกสั้นกว่าแบรนด์อื่นๆถึง 10%
  • ช่วยลดอาการลื่นไถล ในทุกสภาพถนน
2.) โครงสร้างยางเสริมแรง
  • สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ แม้ในความดันลมที่ต่ำ
  • ช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียการควบคุมกระทันหัน
  • เพิ่มความแข็งแรงและทนทาน ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
Rim Tire size Tread pattern Diameter Wide mm. Rim size
หน้า
70/90-16 M/C 42S
NR 50 T/L
532
72
1.60
หน้า
60/90-17 M/C 36S
NR 50 W/T
537
60
1.40
หน้า หลัง
80/90-14 M/C 45P
NR 50 T/L
504
80
1.85
หน้า หลัง
90/90-14 M/C 52P
NR 50 T/L
518
90
2.15
หน้า หลัง
80/90-16 M/C 48S
NR 50 T/L
549
82
1.85
หน้า หลัง
90/80-16 M/C 51S NR 50 T/L 556 88 2.15
หน้า หลัง
70/90-17 M/C 43S NR 50 T/L 560 70 1.60
หน้า หลัง
80/90-17 M/C 50S NR 50 T/L 575 80 1.85
หน้า หลัง
70/90-17 M/C 43S NR 50 W/T 560 70 1.60
หน้า หลัง
80/90-17 M/C 50S NR 50 W/T 575 80 1.85