NR72

  • ยางรุ่นที่สองของ ZAP ซีรี่ (Zap Street Star)
  • ลายดอกยางมีลักษณะลายดาวที่สวยทันสมัย เหมาะสำหรับยางรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่
  • ใช้ประกอบกับรถจักรยานยนต์รุ่น Suzuki Smash และ Smash Junior : Kawasaki Kaze 110 ซีซี และ 125 ซีซี
วงล้อ ขนาดยาง ลายดอกยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ความกว้าง (มม.) ขนาดวงล้อที่ใช้วัด ขนาดวงล้อมาตรฐาน
Wheel Size Pattern&Type Overall Diameter (mm.) Overall Width (mm.) Measurement Rim Standard Rim
หน้า
2.25-17 33L
NR72 W/T
551
56
1.40
1.40
หลัง
2.50-17 38L
NR72 W/T
563
62
1.60
1.60