NF67

  • ขับขี่สมดุลย์ทั้งยางหน้าและยางหลัง ใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ออร์โตเมติก
  • ลายดอกยางถูกออกแบบเป็นไปในทิศทางเดียว ทำให้มีสมรรถนะในการเกาะถนนดีเยี่ยม
  • ได้รับการยอมรับให้เป็นยางติดรถจักรยานยนต์ Yamaha TTX
วงล้อ ขนาดยาง ลายดอกยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ความกว้าง (มม.) ขนาดวงล้อที่ใช้วัด ขนาดวงล้อมาตรฐาน
Wheel Size Pattern&Type Overall Diameter (mm.) Overall Width (mm.) Measurement Rim Standard Rim
หน้า
70/90-14 M/C 34P
NF67 W/T
482
67
1.40
1.60