NF35

NF35

  • เป็นยางที่นุ่มนวลสบายเหมาะกับสภาพถนนทั่วไป
  • เนื้อยางคอมเปาว์ ชนิดพิเศษ (Soft Compound) สำหรับยางที่ไม่ใช้ยางใน
วงล้อ ขนาดยาง ลายดอกยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ความกว้าง (มม.) ขนาดวงล้อที่ใช้วัด ขนาดวงล้อมาตรฐาน
Wheel Size Pattern&Type Overall Diameter (mm.) Overall Width (mm.) Measurement Rim Standard Rim
Front
90/90-17 M/C 49P
NF53 W/T
594 88 2.15 2.15
Front
90/90-17 M/C 49P
NF53 W/T
595 89 MT 2.15 MT 2.15