GS-23

  • เป็นยางที่ถูกออกแบบสำหรับรถจักรยานยนต์ ครุยเซอร์ โดยเฉพาะ
  • โครงสร้างมีความแข็งแกร่งสูง ทำให้ได้รับการยอมรับในด้านความมีเสถียรภาพในการขับขี่ที่ความเร็วสูงเป็นเยี่ยม
  • ลายดอกยางเหมาะสมกับการขับขี่บนทางหลวง และใช้ได้กับทุกสภาพถนน
วงล้อ ขนาดยาง ลายดอกยาง เส้นผ่าน ความกว้าง ขนาดวงล้อ ขนาดวงล้อ
ประเภทยาง ศูนย์กลาง (MM.) ที่ใช้วัด มาตรฐาน
หน้า 130/90-16  67H GS-23F/E T/L 638 132 MT 3.00 MT 3.00
หลัง 150/80-16   71H GS-23R T/L 652 161 MT 3.50 MT 3.50