GP-610

ยางกึ่งวิบากที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น TR-8

  • ลายดอกยางเป็นบล็อค ช่วยให้การขับขี่ในป่ามีความสนุกมากยิ่งขึ้น
วงล้อ ขนาดยาง ลายดอกยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง ความกว้าง (mm.) ขนาดวงล้อที่ใช้วัด ขนาดวงล้อมาตรฐาน
หน้า
80/100-19 M/C 49P
GP-610F W/T
644
84
1.60
1.85
หน้า
2.75-21 45P GP-610F W/T 690 79 1.60
1.85
หน้า
3.00-21 51P GP-610F W/T 703 89 1.60
1.85
หน้า
80/100-21 M/C 51P GP-610F W/T 696 84 1.60
1.85
หลัง
120/90-16 M/C 63P GP-610R W/T 632 124 2.75
2.75
หลัง
4.10-18 59P GP-610R W/T 641 109 2.50 2.50
หลัง
4.60-18 63P GP-610R W/T 662 123 2.75 2.75
หลัง
120/80-18 M/C 62P GP-610R W/T 662 124 2.75 2.75
หลัง
120/80-18 M/C 62P GP-610R W/T 664 122 MT 2.75 MT 2.75