GP-1

  • เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับรถที่ใช้บนสภาพถนนทั่วไป และกึ่งวิบาก
  • สมรรถนะในการใช้งานเป็นเยี่ยม ด้วยยางคุณภาพสูง
  • เลือก GP-1 สำหรับใช้งานในทุกสภาพถนน
  • ยางคุณภาพมาตรฐาน ผู้ประกอบรถจักรยานยนต์มั่นใจ เลือกใช้กับรถจักรยานยนต์ทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่
  • ได้รับการรับรองมาตาฐานยุโรป
วงล้อ ขนาดยาง ลายดอกยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ความกว้าง (มม.) ขนาดวงล้อที่ใช้วัด ขนาดวงล้อมาตรฐาน
Wheel Size Pattern&Type Overall Diameter (mm.) Overall Width (mm.) Measurement Rim Standard Rim
หน้า หลัง
2.75-17 4PR (41P)
GP-1 W/T
590
76
1.85
1.85
หน้า
3.00-17 4PR (45P)
GP-1 W/T
604
80
1.60
1.85
หลัง
4.10-18 4 PR (59P)
GP-1 W/T
653
95
2.15
2.15