ข่าวสารและกิจกรรม

Home 5 ข่าวสารและกิจกรรม 5 IRC สนับสนุนการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566

IRC สนับสนุนการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566

ธ.ค. 2, 2023 | ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ผู้นำด้านการผลิตยางสำหรับรถจักรยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ยางชั้นนำของประเทศไทย นำโดยคุณคณิน เหล่าจินดา กรรมการผู้จัดการ ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันเรือพาย ในการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

การสนับสนุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสให้ชาวปทุมธานีได้รู้จักกีฬาแข่งเรือพาย โดยผ่านการสนับสนุนเยาวชนได้ฝึกฝน เพื่อเป็นนักกีฬาที่มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความรับผิดชอบ เพื่อสังคม และสืบสานประเพณีท้องถื่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนประชาสัมพันธ์ประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี

การแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 จัดขึ้นในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณสวนเทพปทุม แม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีการถ่ายทอดสดในวันที่ 5 ธันวาคม 2566

คุณคณิน เหล่าจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีไทยและกีฬาพื้นบ้าน โดยเฉพาะการแข่งขันเรือยาวประเพณี ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม บริษัทฯ จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม หวังว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนชาวปทุมธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีไทยและกีฬาพื้นบ้าน รวมทั้งได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป”

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและกีฬาพื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนชาวไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป