ข่าวสารและกิจกรรม

Home 5 ข่าวสารและกิจกรรม 5 IRC ร่วมสนับสนุนทุนจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ของเทศบาลนครรังสิต

IRC ร่วมสนับสนุนทุนจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ของเทศบาลนครรังสิต

ธ.ค. 1, 2023 | ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการผลิตยางสำหรับรถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์ยางชั้นนำของประเทศไทย ร่วมสนับสนุนทุนจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติให้ดำรงค์อยู่สืบไป ตามนโยบายการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ของเทศบาลนครรังสิต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศ การประกวดนางนพมาศจำแลง การจัดชกมวยไทย การแสดงดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต่าง ๆ และจำหน่ายสินค้า OTOP

คุณคณิน เหล่าจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีไทย โดยเฉพาะประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม บริษัทฯ จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนทุนจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ของเทศบาลนครรังสิต ในครั้งนี้ หวังว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีลอยกระทงและได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป”

สำหรับกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ของเทศบาลนครรังสิต เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย